Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of involvement and motivation to correction on product evaluation: Asymmetry for strong and weak brands

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Typ

Special Issue: Agency And Communion In Social Cognition And Behavior Issue Editors: Aleksandra Szymkow, Dorota Kalka

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×