Szczegóły

Tytuł artykułu

I am so glad that we parted! Am I? On attitude representation, counterfactual thinking, and experienced regret

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Typ

Special Issue: Man In Challenging Circumstances, Editor: Katarzyna Popiołek

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×