Szczegóły

Tytuł artykułu

Appreciating Gratitude: Is Gratitude an Amplifier of Well-Being?

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×