Szczegóły

Tytuł artykułu

Many faces of optimism. Proposal of five profiles of optimistic attitudes in research on Polish sample.

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×