Szczegóły

Tytuł artykułu

Intrinsic Motivation Predicting Performance Satisfaction in Athletes: Further Psychometric Evaluations of the Sport Motivation Scale-6

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.1515/ppb-2015-0037

×