Szczegóły

Tytuł artykułu

Examination of “Pre-competition” anxiety levels, of mid-distance runners: A quantitative approach

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Typ

Other Papers

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×