Szczegóły

Tytuł artykułu

Psychological and socio-cultural risk factors for developing negative attitude and anti-health behaviour toward the body in young women

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×