Szczegóły

Tytuł artykułu

The Mediational Role of Relational Psychological Contract in Belief in a Zero-Sum Game and Work Input Attitude Dependency

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×