Szczegóły

Tytuł artykułu

Maternal Parenting Attitudes and Preschoolers’ Hot and Cool Executive Functions

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×