Szczegóły

Tytuł artykułu

Mytilopsis leucophaeata, an alien dreissenid bivalve discovered in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea):

Tytuł czasopisma

Oceanologia

Rocznik

2011

Wolumin

Vol. 53

Numer

Iss. 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Instytut Oceanologii PAN ; Komitet Badań Morza PAN

Identyfikator

ISSN 0078-3234
×