Szczegóły

Tytuł artykułu

Variation of the cold intermediate water in the Black Sea exit of the Strait of Istanbul (Bosphorus) and its transfer through the strait

Tytuł czasopisma

Oceanologia

Rocznik

2012

Wolumin

Vol. 54

Numer

Iss. 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Badań Morza PAN ; Instytut Oceanologii PAN

Identyfikator

ISSN 0078-3234
×