Szczegóły

Tytuł artykułu

Monitoring the effect of upwelling on the chlorophyll a distribution in the Gulf of Finland (Baltic Sea) using remote sensing and in situ data

Tytuł czasopisma

Oceanologia

Rocznik

2012

Wolumin

Vol. 54

Numer

Iss. 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Komitet Badań Morza PAN ; Instytut Oceanologii PAN

Identyfikator

ISSN 0078-3234
×