Szczegóły

Tytuł artykułu

Pisarze XIX wieku o epoce staropolskiej w kontekście tożsamości narodowej. Mickiewicz – Kraszewski – Norwid

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×