Szczegóły

Tytuł artykułu

Dźwiękowe medium, czyli o wątkach spirytystycznych w „poetyckiej muzykologii”

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×