Details

Title

(1) Bogactwo oświeceniowych widoków (Światy oświeconychi romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia, red. naukowaBożena Mazurkowa), (2)Conrad według Najdera (Joseph Conrad-Korzeniowski,Wybór prozy. Wstęp i opracowanie Zdzisław Najder), (3) W drodze do sławy (Franciszek Ziejka, W drodze do sławy.Studia i szkice)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2016

Numer

No 5

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602

×