Szczegóły

Tytuł artykułu

(1) Bogactwo oświeceniowych widoków (Światy oświeconychi romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia, red. naukowaBożena Mazurkowa), (2)Conrad według Najdera (Joseph Conrad-Korzeniowski,Wybór prozy. Wstęp i opracowanie Zdzisław Najder), (3) W drodze do sławy (Franciszek Ziejka, W drodze do sławy.Studia i szkice)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

×