Szczegóły

Tytuł artykułu

Optime Meritis de Philosophia

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

20-35

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2016

Typ

Kronika/ Chronicle

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×