Szczegóły

Tytuł artykułu

Św. Albert Wielki jako wzór nauczyciela filozofii

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

dydaktyka filozofii ; nauczyciel ; scholastyka ; tomizm ; albertyzm

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

45-56

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×