Szczegóły

Tytuł artykułu

Problem wrażliwości miary Bayesjańskiej Teorii Potwierdzania – analiza Carnapowskiego argumentu z symetrii

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Bayesjańska Teoria Potwierdzania ; prawdopodobieństwo ; symetria ; R. Carnap

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

83-90

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×