Szczegóły

Tytuł artykułu

Sztuka sprawstwa. Antropologiczny wymiar działania/oddziaływania artystycznego

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

sprawstwo ; sztuka ; intencjonalność ; oddziaływanie ; A. Gell

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

103-114

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×