Szczegóły

Tytuł artykułu

Problem integralności moralnej w etyce prawniczej

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

etyka prawnicza ; kultura prawna ; rola zawodowa ; podmiotowość ; struktura ; moralna odpowiedzialność

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

139-149

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×