Szczegóły

Tytuł artykułu

Etyka cnót wobec wyników badań psychologii społecznej. Propozycje deflacyjnej koncepcji cnoty

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

etyka cnót ; cnota ; cnota lokalna ; cnota globalna ; sytuacjonizm

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

151-164

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×