Szczegóły

Tytuł artykułu

Etyka i ryzyko w „nieterapeutycznych” badaniach biomedycznych

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

etyka badań naukowych ; badania „nieterapeutyczne” ; ryzyko ; ocena ryzyka i korzyści ; próg maksymalnego ryzyka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

213-226

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×