Szczegóły

Tytuł artykułu

Archeologia nauk humanistycznych i filozofia hermeneutyczna – dwie strategie krytyki poznania humanistycznego

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

archeologia nauk humanistycznych ; hermeneutyka ; H.G. Gadamer ; M. Foucault

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

227-232

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×