Szczegóły

Tytuł artykułu

Filozoficzne ujęcia samotności na podstawie wybranych utworów filmowych

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

filozofia samotności ; samotność ; monoseologia ; egzystencjalizm ; L. von Trier, „Przełamując fale” ; A. Tarkowski, „Ofiarowanie” ; S. Kierkegaard ; M. Bierdiajew ; S. Žižek

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

233-244

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×