Szczegóły

Tytuł artykułu

Pragmatyzm przeciwko wykluczeniom (głosów kobiet) z filozofii

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

podmiot filozofii ; pragmatyzm ; pluralizm ; perspektywizm ; feminizm

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

245-257

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×