Szczegóły

Tytuł artykułu

O odwoływalności implikacji pragmatycznych

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

odwoływalność ; implikatura konwersacyjna ; presupozycja ; eksplikatura ; pragmatyka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

271-285

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×