Details

Title

Alegoryczne ekfrazy Pałacu Sławy w barokowych panegirykach Samuela Twardowskiego i Samuela Leszczyńskiego

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2016

Numer

No 6

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0091

×