Details

Title

Horror dziecięcy na przykładzie powieści „Ewelina i CzarnyPtak” oraz „Nie budź mnie jeszcze” Grzegorza Gortata

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2017

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0014

×