Szczegóły

Tytuł artykułu

„ Starość aksolotla” Jacka Dukaja: między multimodalnościąa transmedialnością

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

×