Details

Title

(1) O ogniu, przewrotnym autorytecie i Hansie Klossie, czyli idol nawarsztacie humanisty (Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idol w kulturze”,Lublin, 12 maja 2016), (2) Konferencja „»Bo każda książka to czyn…« Sienkiewicz”(Kraków, 14 listopada 2016 r.)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2017

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0018

×