Szczegóły

Tytuł artykułu

Goran B i l o g r i v i ć, Siscia in Late Antiquity and the EarlyMiddle Ages: Fate of a Post-Roman Town in Southern Pannonia

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

No LI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Identyfikator

ISSN 0001-5229

×