Szczegóły

Tytuł artykułu

Menilite hornstone sources and processing site at Cisna in High Bieszczady Mountains

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

No LI

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Polish High Bieszczady Mts. ; menilite hornstone ; processing site ; Late Neolithic ; Bronze Age

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×