Szczegóły

Tytuł artykułu

Sites from the stone age in dunajec riverupper catchment basin — new perspective

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

No LI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Identyfikator

ISSN 0001-5229

×