Szczegóły

Tytuł artykułu

Finds of Purse Fastenings from the Iron Age ‘Central Place’ at Gąski-Wierzbiczany in Kuyavia (Central Poland)

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

No LI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×