Szczegóły

Tytuł artykułu

Architektoniczny projekt turbiny wiatrowej dla lepszej akceptacji społecznej

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×