Details

Title

Wykorzystanie i ochrona zasobów wodnychw dobrach wielkoksiążęcych Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w. (naprzykładzie Podlasia i zachodniej Grodzieńszczyzny)

Journal title

Historyka Studia Metodologiczne

Yearbook

2016

Numer

No 46

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identifier

ISSN 0073-277X

×