Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych w dobrach wielkoksiążęcych Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w. (na przykładzie Podlasia i zachodniej Grodzieńszczyzny)

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2016

Numer

tom 46

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X

×