Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie i ochrona zasobów wodnychw dobrach wielkoksiążęcych Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w. (naprzykładzie Podlasia i zachodniej Grodzieńszczyzny)

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2016

Numer

No 46

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X

×