Szczegóły

Tytuł artykułu

„Nieczyste niebo” i „czarcie złoto” — zdrowotne i środowiskowe konsekwencje powojennej industrializacji. Studium przypadku

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2016

Numer

tom 46

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×