Szczegóły

Tytuł artykułu

Między archeologią, antropologią i prehistorią — krakowskie środowisko naukowe w początkach działania Akademii Umiejętności (1873–1893) wobec problemu pochodzenia człowieka i jego kultury

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2016

Numer

tom 46

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×