Szczegóły

Tytuł artykułu

Granica jako przedmiot badań na przykładzie francuskich studiów nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji w XX w

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2016

Numer

tom 46

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×