Szczegóły

Tytuł artykułu

Why Mama and Papa? The Acquisition of the Parental Terms in Two Unrelated Language Communities

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

vol. LIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×