Szczegóły

Tytuł artykułu

Les mots moyen-perses XWARRAH et FARR: un nouvel argument onomastique

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

vol. LIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×