Szczegóły

Tytuł artykułu

August Friedrich Pott und die ural-altajistischen Forschungen – eine Randnotiz

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

vol. LIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×