Szczegóły

Tytuł artykułu

Imperial Norms and Local Realities. The Ottoman Municipal Laws andthe Municipality of Beirut (1860–1908) (Karolina Wanda Olszowska)

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

vol. LIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×