Szczegóły

Tytuł artykułu

Wprowadzenie do języka syryjskiego (Introductionto Syriac) (Tomasz Polański)

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

vol. LIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×