Szczegóły

Tytuł artykułu

List of Lectures at the Meetings of the Orientalist Commission of the Polish Academyof Sciences in Kraków (2015/2016)

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

vol. LIII

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×