Details

Title

Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskichw Polsce pod względem atrakcyjności turystycznej oraz wykorzystaniabazy noclegowej

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 172

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

×