Szczegóły

Tytuł artykułu

Działania Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 172

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×