Details

Title

Rozwój i innowacjew sektorze rolno-spożywczym Ukrainy w świetle procesów transformacyjnych

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 173

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×